Севинч Дормуш

Преподател по:

Английски и испански език

Класен ръководител:

X клас

Бакалавърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Лингвистика с маркетинг – първи език Английски, втори Испански

Магистърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Английски език и методика – от 1. до 12. клас