Рюстем Карагарен

Преподател по:

Физическо възпитание и спорт

Магистърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Физическо възпитание и спорт