Людмила Младенова

Начален учител

Класен ръководител:

I клас

Бакалавърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Начална и предучилищна педагогика

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Психология