Дилек Хаджиалиева

Преподател по:

Физическо възпитание и спорт

Образование:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт

АМТИИ “Асен Диамандиев” – Балетно изкуство