Поздрав от Представителния ансамбъл "Марица"

УСМИВКИ ОТ ЮБИЛЕЯ НА ЧСУ „ДРУЖБА“

Поздрав от златното момиче на „Дружба“ - Мартина

УСМИВКИ ОТ ЮБИЛЕЯ НА ЧСУ „ДРУЖБА“

УСМИВКИ ОТ ЮБИЛЕЯ

УСМИВКИ ОТ ЮБИЛЕЯ НА ЧСУ „ДРУЖБА“

УСМИВКИ ОТ ЮБИЛЕЯ НА ЧСУ „ДРУЖБА“

УСМИВКИ ОТ ЮБИЛЕЯ НА ЧСУ „ДРУЖБА“

УСМИВКИ ОТ ЮБИЛЕЯ НА ЧСУ „ДРУЖБА“

УСМИВКИ ОТ ЮБИЛЕЯНА ЧСУ „ДРУЖБА“

УСМИВКИ ОТ ЮБИЛЕЯ НА ЧСУ „ДРУЖБА“

УСМИВКИ ОТ ЮБИЛЕЯ НА ЧСУ „ДРУЖБА“

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ

ПРИЗНАНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

ПРИЗНАНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

ЮБИЛЕЙ

ЮБИЛЕЙ

Училище „ДРУЖБА“ откри юбилейната си година