Описваме реки и езера с кюаркод в час по човекът и обществото