„Защо България?“

Рожден ден с родолюбива кауза: „Защо България?“