Клуб „Забавна екпериментална физика“

Клуб „Забавна екпериментална физика“

Представяне на голямата наука пред малките ученици