Занимателна екпериментална физика

Клуб „Занимателна екпериментална физика“

Клуб „Забавна екпериментална физика“

Клуб „Забавна експериментална физика“

Представяне на голямата наука пред малките ученици