Нашите преподаватели – Людмила Младенова

ТРИМА УЧИТЕЛИ СА СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА GOOGLE CERTIFIED EDUCATOR LEVEL 1 & 2

„Иновации в действие“ – 2