МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА

ЧСУ „ДРУЖБА“ – ПЛОВДИВ УЧАСТВА В МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИ