Учене чрез правене

“Учене чрез правене (Learning by Doing – John Dewey)” в часовете по физика