ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ

ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ЕКИП НА ЧСУ „ДРУЖБА“ – ПЛОВДИВ

КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР 2022

В името на доброто!