Училище „ДРУЖБА“ откри юбилейната си година

На добър час!

Удари първият училищен звънец