Проект  "Домашно животно"

Проект  „Домашно животно“

геометрични фигури

В УСЛОВИЯТА НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕСНО УЧЕНЕ