МУЗЕЕН ГИД

ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА В ПРИРОДОНАУЧНИЯ МУЗЕЙ НА ПЛОВДИВ

Посещение на природонаучен музей