КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

УСМИВКИ ОТ ЮБИЛЕЯ НА ЧСУ „ДРУЖБА“

УСМИВКИ ОТ ЮБИЛЕЯ НА ЧСУ „ДРУЖБА“

Кариерно ориентиране

Кариерно ориентиране

УСМИВКИ ОТ ЮБИЛЕЯ НА ЧСУ „ДРУЖБА“

УСМИВКИ ОТ ЮБИЛЕЯ НА ЧСУ „ДРУЖБА“

Учене чрез правене

“Учене чрез правене (Learning by Doing – John Dewey)” в часовете по физика

ЮБИЛЕЙ

ЮБИЛЕЙ

Винаги будни за знания

Винаги будни за знания

Ползотворно сътрудничество

Ползотворно сътрудничество

Нашите преподаватели – Катя Вълева

EduZ Conference 2023

EduZ Conference 2023