„Не!“ на тормоза

„Бъдете добри към другите и ще се чувствате по-често щастливи!“