На добър час!

На добър час, скъпи четвъртокласници!

На добър час!

На добър час!

На добър час!

Удари първият училищен звънец

На добър час!

На добър час!