The Knowledge Review

Училище „Дружба” Пловдив е в топ 10 на иновативните училища в България

Erasmus+

Иновативни методи и ИТ технологии в образованието