"Жив компютър"

Вълнуваща среща на учениците от ЧСУ „Дружба“ с г-н Илия Петров