Випуск 2023

НА ДОБЪР ЧАС, ВИПУСК 2023!

Готови сме за първи клас!

Готови сме за първи клас!

Готови сме за първи клас!

Готови сме за първи клас!

Изпращане на децата от Подгогвителна група в Първи клас