Дом за възрастни хора

КОЛКО СКЪПА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЕДНА МАРТЕНИЧКА

Начало на добротворчеството в „Дружба“