Ден на рециклирането в клуб „Изобразително изкуство“