ЗЕМЯТА Е НАШИЯТ ДОМ

ЗЕМЯТА Е НАШИЯТ ДОМ

ден на Земята

ОТГОВОРНИ СМЕ КЪМ НАШИЯ ДОМ ЗЕМЯТА

ден на Земята

ОТ НАС ЗАВИСИ ДА СПАСИМ ЗЕМЯТА