Денят на Земята

Земята днес е в твоята длан

Денят на Земята

50 години от първото честване на “Денят на Земята“

ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА В „ДРУЖБА“

ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА В „ДРУЖБА“

ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА В ПРИРОДОНАУЧНИЯ МУЗЕЙ НА ПЛОВДИВ