геометрични фигури

В УСЛОВИЯТА НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ