ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ

ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ЕКИП НА ЧСУ „ДРУЖБА“ – ПЛОВДИВ