Seamo

Златен медал от SEAMO 2021

HKIMO 2021

ЗЛАТЕН МЕДАЛ ЗА ВИКТОР ТОЧЕВ

ПОЧЕТЕН ПЛАКЕТ И ГРАМОТА

ПОЧЕТЕН ПЛАКЕТ И ГРАМОТА

ПОРЕДЕН УСПЕХ

ПОРЕДЕН УСПЕХ ПО МАТЕМАТИКА!

Пореден успех!

Пореден успех!

AIMO

ОТНОВО МЕДАЛ!