Завършване на трети клас

Завършване на трети клас

ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ!

ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ!

Ваканция, здравей!

Ваканция, здравей!

Ваканция, ура!

Ваканция, ура!

Ваканция, здравей!

Ваканция, здравей!

ВАКАНЦИЯ, ЗДРАВЕЙ!

ВАКАНЦИЯ, ЗДРАВЕЙ!