ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ!

ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ!

Ваканция, здравей!

Ваканция, здравей!

Ваканция, ура!

Ваканция, ура!

Ваканция, здравей!

Ваканция, здравей!

ВАКАНЦИЯ, ЗДРАВЕЙ!

ВАКАНЦИЯ, ЗДРАВЕЙ!