И през тази учебна година десетокласниците на ЧСУ „Дружба“ традиционно показаха отлични резултати на НВО по английски език. Те се нареждат на една от челните позиции в област Пловдив.

Тези резултати са постигнати благодарение на това, че ЧСУ „Дружба“ е профилирано с интензивно изучаване на английски език, като ранното чуждоезиково обучение започва още от подготвителна група и продължава в начален, прогимназиален и в гимназиален етап. За това доппринася високото ниво на квалифицираните преподаватели, които работят по езиковите системи на Кеймбридж и имат защитена иновация към МОН по метода 1:1 до 2027 година.

ЧСУ „Дружба“ е изпитен център за придобиване на сертификати от Кеймбридж. Учениците от всички класове ежегодно се явяват на изпитите за покриване на нивата по европейската езикова рамка  и получават отлични резултати.

ЧСУ „Дружба“ е едно престижно училище, в което всеки ученик ще намери своето място, ако има интерес към чуждоезиковото обучение.