>> ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЯ ПО СЕМЕЙНИ ПРИЧИНИ ДО 3 ДНИ

>> ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЯ ПО СЕМЕЙНИ ПРИЧИНИ ДО 7 ДНИ

 

>> МЕРКИ В ЧСУ „ДРУЖБА“ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19

>> ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧСУ “ДРУЖБА”

>> ЕТИЧЕН КОДЕКС