Природата – това е всичко, което е около нас, всичко, което е необходимо за живота ни, всичко, което виждаме и усещаме. Ние хората, като част от нея, сме щастливи, че виждаме слънцето, че чуваме гласа на птичките всяко утро. Древен мъдрец е казал: “Когато отсечете и последното дърво, пресушите и последната река, убиете и последното животно, ще разберете, че парите не стават за ядене!“ Тези думи са актуални и днес. Затова ние, учениците от II клас, научихме как трябва да опазваме и съхраняваме природата, защото сме частица от нея. Все по-бързото развитие на технологиите и науката ни предоставя по-добър и удобен начин на живот, но знаем, че има решение!