Миг на преклонение пред онзи, за когото идеал бяха святата и чиста република и законът, избран с вишегласието на народа,  пред онзи неспокоен дух, който ратуваше за благата дума, за светлата правда, за „ръката братска, подадена скришом“,  пред онова „сърце порасло и за кръст готово“, пред онази „душа яка“, над която нямат власт страхът, низостта, гордостта, подлостта, предателството и най-сетне смъртта.

Поклон пред светеца на българския народ, пред онзи „един син“ на България!

Апостола Васил Левски!