Едно от най-силните чувствa, които хората изпитват, е любовта към родината. Но за да я заобича и да се гордее с нея, всеки човек трябва да я опознае и да надникне в нейната история. В часа по човекът и обществото учениците от трети клас научиха много за старите български столици и направиха макети на Златната църква в Преслав и Голямата базилика в Плиска. Пред своите съученици Дениз разказа как през 893 г. за владетел е избран третият син на княз Борис – Симеон, а столицата се премества от Плиска в Преслав. Младият амбициозен цар мечтае престолният град да бъде равен по величие и блясък на Константинопол. Средновековните майстори строители създават храм – оригинален и неповторим – Златната (Кръглата) църква. Този архитектурен шедьовър е сред причините управлението на Симеон да бъде наречено Златен век. На свой ред Алекс върна събитията няколко години по-рано, когато в Голямата базилика в Плиска ханското семейство приема Христовата вяра и поставя началото на Покръстването на българи и славяни. Базиликата и манастирският комплекс около нея играят водеща роля в първите години на християнска България.