Учениците от III и IV клас посетиха най-голямата надгробна могила на Балканския полуостров край пловдовското село Маноле. След разказа за разкриването на могилата, малчуганите се превърнаха в малки археолози.  С помощта на истински археологически инструменти, всеки от тях откри по една антична монета, на която определи произхода. Децата имаха възможност да измайсторят и свои монети от глина.

Съчетани в едно – наука и игра, отведоха учениците до мъдростта на предците ни.

Очаквайте продължение….