С престилки, ръкавици и истински материали учениците от I до VI клас се прeвърнаха в учени, които извършват научни експерименти. Домакините от Аграрен университет Пловдив и организаторите „Байер  България“ създадоха лаборатория за приложна и забавна химия и биология, в която децата по завладяващ начин се доближиха до науката. У тях бе запалена искрицата за изучаване и изследване на природата, а може би някои от тях вече избраха своята бъдеща професия.